Zaterdag 07 December 2019

SeQueL IT bvba is een nieuwe vennootschap, opgericht door mezelf (Diaz Smiedts) en vormt de voortzetting van de eenmanszaak die ik in 2006 heb opgericht. Immers, met een 8-tal jaar ervaring was de tijd rijp voor de volgende stap.

Deze vennootschap heeft, net zoals de toenmalige eenmanszaak, 1 hoofdactiviteit voor ogen:

« Het leveren van kennis en diensten als freelance consultant, aan bedrijven of organisaties die voor hun projecten of werkzaamheden op deze kennis beroep wensen te doen. »

Het is zeker niet onze ambitie om de grootste of de sterkste in de markt te worden, wel om elke eindklant zo tevreden mogelijk te maken met de geleverde diensten.

Want, wat uw vraag ook is... « We Take Care Of IT! »
 

Sinds jaar en dag ligt de focus op het Oracle vakgebied. Of het nu ontwikkeling in Forms betreft, het tunen van een batch process of een query die te lang loopt of het DBA beheer en ondersteuning van een development team, SeQueL IT bvba kan u bijstaan met raad en daad!

Lees meer »

Maar onze activiteit stopt niet bij het leveren van Oracle kennis, iedereen die graag wil aanwezig zijn op het World Wide Web, kan altijd met ons komen praten.

Lees meer »

 SeQueL IT bvba    |   Dorpsstraat 56, 2920 Kalmthout, België   |   info@sequel-it.be   |   BTW BE 0898.784.380 - RPR Antwerpen
 Copyright © 2007-2017 Alle rechten voorbehouden